Forside

Kompetent og forståelig revision.

Gør det du er god til og lad os om det regnskabsmæssige.

Opstart af virksomhed / iværksættere

Etablering af virksomhed, valg af virksomhedsform, registrering hos myndighederne, ændring af forskudsregistrering, budgetudarbejdelse osv.

Personlige virksomheder / selvangivelser

Udarbejdelse af momsregnskab, udarbejdelse af årsregnskab, skattemæssig opgørelse og optimering med virksomhedsordningen, gennemgang eller udarbejdelse af selvangivelse, overvejelser omkring omstrukturering f.eks. virksomhedsomdannelse til selskab mv.

Anparts-/aktieselskaber

Revision og udarbejdelse af årsregnskab, opgørelse af den skattepligtige indkomst, etablering af holding konstruktion eller øvrige omstruktureringer, herunder aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver.

- Personen bag
- Dine muligheder

- Revision
- Årsrapporter
- Skattemæssig assistance
- Rådgivning

Her findes links til relevante hjemmesider, såsom CVR-registret, SKAT m. fl..

Forside

Forside

Forside